دره توپ یا توریش، که در قزاقستان قرار دارد، در نوک شمالی کاراتائو غربی، نزدیک به شهر شتپ در غرب قزاقستان واقع شده است. این منطقه تشکیل شده از تعداد بسیار پراکنده ای از صخره هایی که شبیه شکل توپ در طیف گسترده ای از زمین است. توپ ها در اندازه های متفاوت است، اما بیشتر آنها قطرشان به ۳ یا ۴ متر می رسد.

تصور می شود که این توپ های سخت، با توده ی فشرده شده تشکیل شده از بارش مواد معدنی است. آنها اغلب کُروی هستند و معمولا به صورت سنگ های رسوبی یا خاکی شکل گرفته اند. این پدیده ای نادر نیست، مثالهایی برای همچین پدیده ای در سراسر جهان پیدا شده است. چیزی که نادر است، با این حال برمیگردد به اندازه ی این توپ ها. این پدیده با این عظمت سایز در این دره تنها در چند مکان بر روی زمین یافت شده است. تخت سنگ های مواراکی در نیوزلند مثال دیگر این پدیده به حساب می آید.

8765321