مدیرعامل بانک ملی ایران بر ضرورت استفاده از روش های نوین در حوزه اطلاع رسانی تاکید کرد و گفت: امروز محصولات بسیار متنوعی در بانک ملی ایران وجود دارد که نیازمند تبلیغات گسترده و اطلاع رسانی کامل به مشتریان و مردم است.به گزارش تریتا نیوز، دکتر محمد رضا حسین زاده در جمع مدیران و کارکنان روابط عمومی این بانک با اشاره به این که فضای مجازی، ظرفیت بسیار خوبی برای اطلاع رسانی است، اظهار کرد: روابط عمومی بانک ملی ایران از دیرباز در فضای اینترنت بسیار فعال بوده و امروز نیز از این ظرفیت استفاده می کند، اما نباید به حد کنونی راضی باشیم، بلکه باید از پتانسیل های مغفول نیز حداکثر استفاده را داشته باشیم.

وی افزود: خوشبختانه ساختار روابط عمومی بانک ملی ایران متحول شده و جزو ساختارهای پیشرو در بانک است، بنابراین همه زیرساخت ها برای جهش آن به خوبی فراهم است.

حسین زاده با اشاره به این که کار کردن در حوزه روابط عمومی به عشق، تلاش شبانه روزی، هنر و علاقه نیاز دارد، تاکید کرد: روابط عمومی فعال و تهاجمی مطلوب ماست.

مدیرعامل بانک ملی ایران بر لزوم اطلاع رسانی خدمات بانک به مشتریان تاکید کرد و گفت: بسیاری از خدمات بانک درون سازمان ارائه می شود، اما این خدمات برای کارکنان مبهم است که روابط عمومی باید در اطلاع رسانی آنها نیز پیشتاز باشد.

به گفته وی، ارتباط بانک ملی ایران با رسانه ها پیوسته و دائم است، اما نباید به شرایط کنونی قانع باشیم، بلکه باید از ظرفیت رسانه ها برای تشریح خدمات بانک حداکثر استفاده را داشته باشیم.

حسین زاده پیام رسان بله را ظرفیت بی بدیلی برای معرفی محصولات بانک ملی ایران خواند و گفت: امروز اپلیکیشن ۶۰، سامانه بام و بانک آفیسر، در نظام بانکی منحصر به فرد هستند، بنابراین هر چه برای معرفی آنها کار کنیم، کم است.

در این نشست، سعد اله عیسی زاده مدیر امور حوزه مدیریت و روابط عمومی بانک ملی ایران نیز با ارائه گزارشی از عملکرد مجموعه تحت مدیریتش، بر لزوم استفاده حداکثری از توان کارکنان این بخش در جهت منافع بانک تاکید کرد.

کارکنان روابط عمومی بانک ملی ایران نیز در این نشست به بیان دیدگاه های خود پرداختند.