پایگاه خبری-تحلیلی تریتانیوز

دارای مجوز شماره ۸۷۴۹۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهناز خدادوست

مدیر اجرایی: دکتر ایرج نهاوندیان

مدیر فنی: مجید نظری

آدرس: تهران، خیابان شهید مفتح، شماره ۴۱۳

شماره تماس: ۰۹۲۲۸۷۹۱۹۲۴